Przejdź do treści

Koronawirus: obsługa interesantów w UM – aktualizacja

W celu dostosowania pracy Urzędu Miasta do aktualnej sytuacji w kraju, Prezydent Miasta wydał kolejne zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Nadal obowiązuje zawieszenie bezpośredniej obsługi interesanta z następującymi wyjątkami:

  • rejestracji zgonów – Urząd Stanu Cywilnego (ul. Al. Sportowców 1)
  • odbioru dowodów osobistych (ul. Jana Pawła II 10)
  • pierwszej rejestracji pojazdu nowego zakupionego w kraju, pierwszej rejestracji w kraju pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej, odbioru dowodu rejestracyjnego po rejestracji pojazdu, odbioru prawa jazdy (ul. Jana Pawła II 1)
  • wglądu do dokumentacji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji związanej z opracowaniem planów w tym projektów planów (ul. Michałkówicka 105)
  • postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2019r. poz. 1843)- (ul. Michałkowicka 105. ul. Jana Pawła II 10)

po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnieniu terminu

W zakresie wskazanym powyżej osoby nieumówione wcześniej nie będą obsługiwane.

Wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy ma na celu ustalenie z pracownikiem zakresu obsługi, niezbędnych dokumentów i opłat, tak aby Państwa wizyta w Urzędzie ograniczona była do niezbędnego minimum.

Wprowadzone zasady mają na celu maksymalne ograniczenie możliwości zarażenia koronawirusem zarówno interesantów jak i pracowników. Potencjalna możliwość zaleconej kwarantanny w Urzędzie wyeliminuje z funkcjonowania cały urząd

» wykaz telefonów UM
» platforma SEKAP

źródło: UM Siemianowice Śląskie
foto: pixabay