Przejdź do treści

Zakaz wstępu na siemianowickie cmentarze

Jak poinformował Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie: od dnia 10 kwietnia do odwołania, wchodzi w życie zakaz wydany przez zarządców wszystkich siemianowickich nekropolii, dotyczący przebywania na terenie parafialnych cmentarzy. Wyjątek stanowić będzie wyłącznie pochówek osób zmarłych.

Decyzja została wydana po konsultacjach z Urzędem Miasta Siemianowice, Komendą Miejską Policji oraz Strażą Miejską w Siemianowicach Śląskich.