Przejdź do treści

Nowe drogi rowerowe w budowie, stare w rozsypce

Od kilkunastu tygodni trwają prace przy budowie nowych dróg rowerowych w mieście. Budowa to jeden z etapów zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie”.

Kilka szczegółów odnośnie inwestycji (źródło: UM Siemianowice Śląskie):

W kwietniu 2020 r. rozpoczęły się roboty przy ulicy Obwodowej, związane z budową ścieżki rowerowej, która będzie wiodła od Parku Miejskiego, ulicami: PCK, Obwodową, Cmentarną, Szybu Pszczelnik, aż do parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa. Jej długość wyniesie około 2,75 km, a przewidziany termin zakończenia całości tej trasy, zaplanowano na trzeci kwartał bieżącego roku.
Przypomnijmy, że ścieżka ta, powstaje w ramach drugiego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie”, które obejmuje budowę w sumie czterech ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 10 km, komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta oraz trzech Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych (przy  ulicach: Michałkowickiej, Mysłowickiej i Bańgowskiej). Zgodnie z projektem pozostałe trzy trasy, będą przebiegać w następujących lokalizacjach: ścieżka nr 2 przez ul. Cmentarną, ul. Brzozową, ogródki działkowe, ul. Mysłowicką, granicę Siemianowic Śl. z Katowicami (długość 2,52 km); ścieżka nr 3 ulicą Bańgowską przez os. Bańgów, Szymanowskiego, Bańgowską i ul. Wiejską (długość 2,26 km), a ścieżka nr 4 ulicami: Michałkowicką 47, Michałkowicką 105 (budynek Urzędu Miasta), Wyzwolenia i Tarnogórską (długość 2,33 km). Zakończenie budowy ścieżek rowerowych nr 2 i 3 zaplanowano do końca bieżącego roku, natomiast ścieżka nr 4 będzie gotowa do użytku w drugiej połowie 2021 roku. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych, pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt całego przedsięwzięcia to 10 679 000,00 zł, a dotacja z Unii Europejskiej wynosi 7 179 452, 33 zł.

Tyle konkretów ze strony UM. Trwająca inwestycja zaskakuje chyba nie tylko zwykłych mieszkańców – bardzo krytycznie wypowiada się o niej Śląska Koalicja Rowerowa. Nie chcielibyśmy oceniać jeszcze trwającej inwestycji więc… Patrząc na efekty pierwszego etapu budowy dróg rowerowych opadają nam ręce. W wielu miejscach ścieżki rozpadają się, „centra przesiadkowe” są powodem kpin (bowiem te tzw. punkty nie są przecież centrami przesiadkowymi), nawierzchnie miejsc parkingowych wykruszają się, w kilku miejscach drogi kończą się bez sensu… Można pisać i pisać. Sprawdza się to, o czym mówiliśmy od lat. Gmina inwestuje bez głowy, kolejne inwestycje to niewypały, które ratowane są wizerunkowymi tekstami w serwisach i gazetkach miejskich. Kolejne miliony wydawane są na inwestycje, które są nieprzemyślane, a wykonywane są (właściwie chyba tylko po to), żeby można napisać: DZIEJE SIĘ! Od kilku lat, kiedy Gminy mają wręcz nieograniczony dostęp do środków unijnych, można zrobić absolutnie wszystko. Problem w tym, aby inwestycje wykonywać dobrze i na lata. W przypadku Siemianowic Śląskich mamy już kilkadziesiąt bubli. Niestety – czekamy na kolejne.

Jako, że często krytykujemy to, w jaki sposób inwestuje się w mieście, w czerwcu odniesiemy się oczywiście do tego, co można zrobić lepiej w temacie dróg rowerowych i centrów przesiadkowych.


Galeria: Siemianowice Subiektywnie