Przejdź do treści

Jak mogą być zagospodarowane tereny po Hucie Jedność?

Teren zlikwidowanej Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich od kilkunastu lat czeka na zagospodarowanie. Kilka miesięcy temu wspominaliśmy o pierwszych planach na budowę galerii handlowej na części zdegradowanych terenów. Z kolei w ubiegłym tygodniu coraz głośniej mówiło się o kolejnych pomysłach na nowe centrum Siemianowic Śląskich.

Obecny plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę dużych obiektów handlowych w części od Placu Skargi do ul. Głowackiego. Przeznaczenie według planu: teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i zabudowy usługowej. Z kolei tereny od Placu Skargi w kierunku ul. Starej Katowickiej przeznaczone są pod zabudowę usługową.

Wstępny projekt Galerii Siemianowice

Dziś wiemy, że przebadano już grunty pod budowę centrum handlowego (galerii) i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach poznamy szczegółowy harmonogram pierwszej części zagospodarowania terenów po Hucie Jedność. Obecnie możecie zobaczyć wstępny projekt galerii. Zbadanie pozostałej części terenów zajmie jeszcze trochę czasu. Kilka lat temu, firma ECDP zapowiadała, że chce ulokować tam m.in. osiedle mieszkaniowe, usługi, handel.

Czekamy na szczegóły ostatecznego projektu centrum handlowego oraz zagospodarowania całego terenu po Hucie Jedność w Siemianowicach Śląskich.

Przykładowe wizualizacje możliwego zagospodarowania terenów pohutniczych

projekty/wizualizacje publikujemy dzięki uprzejmości: ARCHAS DESIGN