Przejdź do treści

Propozycja powrotu pociągów osobowych do Siemianowic Śląskich

Siemianowice Śląskie są jednym z największych miast w Polsce, które nie mają dostępu do kolei pasażerskiej. Ruch pasażerski przestał funkcjonować w 1968 roku. Perspektywa powrotu pociągów osobowych do naszego miasta jest odległa. Jeszcze kilka lat temu, Zarząd Województwa Śląskiego widział potencjał w wykorzystaniu przemysłowych linii kolejowych wokół aglomeracji do organizacji przewozów pasażerskich. Więcej w temacie: LINK. Obecnie dr Jakub Halor stara się zainteresować Prezydentów, radnych, stowarzyszenia, a także mieszkańców koncepcją rozwoju infrastruktury kolejowej w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Chorzowie.

Prace remontowe na linii kolejowej na granicy Michałkowic i Bytkowa – stan obecny

Propozycja dr Jakuba Halora trafiła m.in. do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, a także siemianowickich radnych. W najbliższych tygodniach pomysł będziemy promować wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Pociąg Kolei Śląskich na granicy Michałkowic i Bytkowa podczas imprezy „Ładujemy akumulatory” po Industriadzie w 2018 roku.

1 lutego 2020 r. niepostrzeżenie minęła piękna, 150 rocznica uruchomienia odcinka kolei głównej Wrocław – Czechowice-Dziedzice przez Siemianowice Śląskie, jedno z największych miast w Polsce pozbawionych pasażerskiej komunikacji kolejowej. Odcinek ten, czyli obecna linia nr 161 wykorzystywany od 50 lat wyłącznie w ruchu towarowym poddawany jest remontowi, który wydaje się nie uwzględniać ani rzeczywistych potrzeb mieszkańców jej otoczenia, ani perspektyw rozwojowych. Z przykrością odnotowuję postępujący upadek kolei w mieście – fakt zlikwidowania, zamiast rewitalizacji, przejścia podziemnego pod torami w ścisłym centrum miasta, brak bezkolizyjnego przejścia pod torami na granicy Michałkowic i Bytkowa, rozebrany szlak wąskotorowy z wiaduktami – który mógł być wykorzystany chociażby jako szlak rowerowy. Tymczasem trwa nabór zgłoszeń projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. W jego zakres wchodzą modernizacje lub budowa linii kolejowych, budowa nowych przystanków i łącznic kolejowych. Gorąco zachęcam Pana do wsparcia starań o realizację autorskiej koncepcji projektu rozwoju infrastruktury kolejowej spełniającego wszelkie postulaty ww. Programu, na którą składa się:

  1. Odbudowa istniejącej w latach 1874-1976 łącznicy Katowice Zawodzie – Katowice Dąbrówka Mała (łącznica linii nr 1 Katowice-Warszawa i nr 161 Chorzów Stary-Katowice Szopienice Płn.) o długości ok. 1,5 km
  2. Odtworzenie w nowej formie istniejących w latach 1870-1969 przystanków osobowych Katowice Dąbrówka Mała, Siemianowice Śląskie, Michałkowice-Bytków wraz z bezkolizyjnymi przejściami spełniającymi współczesne standardy
  3. Opcjonalnie – budowa nowych przystanków Katowice Zawodzie Centrum Przesiadkowe, Chorzów Stary (w centrum dzielnicy przy Placu Świętego Jana, w miejsce istniejącego przystanku), realizacja SBL na zrekonstruowanym odcinku.

Realizacja koncepcji powinna przynieść korzyści nie tylko dla społeczności Siemianowic i sąsiednich miast, ale także dla poprawy konkurencyjności pasażerskich połączeń kolejowych w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej, m. in.:

  1. przybliżenie przystanków komunikacji kolejowej dla gęsto zaludnionego obszaru o populacji ok. 100 tys. mieszkańców (Siemianowice Śląskie – dzielnice Centrum, Huta Laura, Bytków, Michałkowice, Katowice – dzielnice Dąbrówka Mała, Roździeń, Chorzów – dzielnica Chorzów III), w bezpośredniej izochronie 15 minut dojścia pieszego do przystanku dla ok. 50 tysięcy mieszkańców;
  2. zwiększenie elastyczności kształtowania sieci połączeń kolejowych w węźle katowickim – możliwość uruchomienia bezpośrednich połączeń przelotowo przez dworzec główny Katowice (bez konieczności czasochłonnej zmiany czoła pociągu lub przesiadki) oraz Siemianowice i Bytom w osi północ – południe:

2.1 w ruchu regionalnym (lokalnym, aglomeracyjnym, metropolitalnym) – np. Tychy – Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry – MPL Pyrzowice jako szkieletowej trasy „S2”, zgodnie z autorskimi uwagami do Koncepcji Kolei Metropolitalnej,

2.2 w ruchu krajowym (dalekobieżnym) – np. Szczecin/Świnoujście/Koszalin/Słupsk– Poznań – Katowice – Bielsko-Biała – Zakopane, Gdańsk – Bydgoszcz – Katowice – Bielsko-Biała – Zakopane,

2.3 w ruchu międzynarodowym – np. Szczecin – Poznań – Katowice – Wiedeń/Bratysława/Budapeszt, Warszawa – Łódź – Katowice – Wiedeń/Bratysława/Budapeszt;

3. możliwość uruchomienia przystanku kolejowego na odtworzonej łącznicy w bezpośrednim sąsiedztwie nowopowstałego centrum przesiadkowego tramwajowo-autobusowego Katowice Zawodzie;

4. w dalszej perspektywie – możliwość realizacji szybkiego połączenia kolejowego Tychy – Katowice – MPL Pyrzowice zgodnie z autorską koncepcją z 2009 r. dla UMWŚ.

Mam nadzieję, że załączone mapki oraz prezentacja przybliżą Panu autorską koncepcję przywrócenia ważnych elementów katowickiego węzła kolejowego, którą staram się od dłuższego czasu zainteresować władze samorządowe różnych szczebli. Realizacja projektu byłaby jednym z kluczowych czynników poprawy dostępności i konkurencyjności kolejowych połączeń pasażerskich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, kreując bezpośrednią oś północ-południe Tarnowskie Góry – Katowice – Tychy oferując czasy przejazdu konkurencyjne dla dojazdów autobusem czy samochodem (np. z Michałkowic/Bytkowa do Katowic – ok. 15 minut, do Bytomia ok. 10 minut).

Uprzedzając argumenty antagonistów, taka realizacja nie powinna mieć wpływu na hałas czy dobowy czas zamknięcia przejazdów kolejowych. Wręcz przeciwnie. Korzyści z ponownej humanizacji i wzrostu użyteczności linii kolejowej nr 161 sprowadzonej przez PKP przed 50 laty do roli „obwodnicy towarowej” byłyby nie do przecenienia, część ruchu towarowego powinna być skierowana na obwodnice typowo towarowe jak GKMZ, przechodzące z dala od gęsto zaludnionych obszarów miast. Pociągi osobowe – w szczególności nowoczesne jednostki elektryczne – poruszają się praktycznie bezgłośnie w porównaniu z pociągami towarowymi, w ruchu osobowym znacznie krótsze są też czasy zamknięcia przejazdów kolejowych.

autor koncepcji: dr Jakub Halor, specjalności: ekonomika transportu, transport miejski i regionalny, zrównoważony rozwój i mobilność w miastach
foto: Siemianowice Subiektywnie
mapki: dr Jakub Halor