Przejdź do treści

Trwają prace przy budowie nowego łącznika drogowego

Trwają prace przy budowie nowego łącznika drogowego w Siemianowicach Śląskich. Będzie to połączenie ulic Konopnickiej i Starej Katowickiej. Łącznik powstaje w miejscu zlikwidowanych torów kolei wąskotorowej. Obecnie występują utrudnienia w ruchu na ul. Konopnickiej – zachowajcie ostrożność w tym rejonie.

Inwestycja zakłada m.in.:

  1. budowę drogi oraz ciągu rowerowo-pieszego
  2. przebudowę układu drogowego/skrzyżowań
  3. rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją
  4. budowę ściany oporowej
  5. budowę oświetlenia drogi
  6. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z drogą.

Inwestycja powinna zakończyć się do czerwca 2021 roku. Koszt wykonywanych robót to ponad 2,7 mln złotych, z czego 75% kosztów kwalifikowanych zadania to wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych.