Przejdź do treści

Ratujmy siemianowickie dziedzictwo poprzemysłowe

Jak informuje profil https://www.facebook.com/historiamichalkowic: kontynuujemy wspólnotowe działania wokół ratowania bramy dawnej kopalni „Richter”. Wszystkie osoby popierające inicjatywę uprzejmie prosimy o podpisanie petycji online do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Pana Rafała Piecha. Petycja do podpisania jest dostępna pod adresem: LINK

Szanowny Panie Prezydencie,

My, mieszkańcy Siemianowic Śląskich, którym leży na sercu los naszego lokalnego dziedzictwa poprzemysłowego, zwracamy się do Pana z apelem o podjęcia działań w sprawie zabezpieczenia i godnego wyeksponowania pozostałości po dawnej kopalni „Richter”, w postaci kamiennej bramy wjazdowej zlokalizowanej przy skwerku „Laura”, między ulicami Stanisława Staszica i Ludwika Waryńskiego.

Poniższy zabytek jest niemym świadkiem dziejów siemianowickiego przemysłu, który od lat po cichu niszczeje w zapomnieniu. Według naszej najlepszej wiedzy jego powstanie datuje się na I połowę XIX wieku.

Przeprowadziliśmy już konsultację i wizytę terenową z Miejskim Konserwatorem Zabytków Miasta Siemianowice Śląskie – Panem Piotrem Wybrańcem i liczymy na wsparcie i podjęcie aktywności przez włodarzy miejscowości. Pragniemy, aby pozostałości bramy pozostawiono w autentycznej lokalizacji, zrewitalizowano, należycie wyeksponowano i opisano oraz włączono w obszar skwerku „Laura”, ratując go tym samym od zniszczenia i włączając w nasze lokalne dziedzictwo, które przekazane zostanie przyszłym pokoleniom.


Z wyrazami szacunku,
Mieszkańcy

źródło: https://www.facebook.com/historiamichalkowic