Przejdź do treści

Działania „bezpieczny pieszy” z odblaskami

We wtorek (10 listopada) policjanci z ruchu drogowego skoncentrowali swoją uwagę na zachowaniach pieszych i kierowców w obrębie przejść dla pieszych. Od godziny 6.00 odbywają się działania „Bezpieczny Pieszy”. Była to doskonała okazja, aby niechronionym uczestnikom ruchu drogowego wręczać odblaskowe opaski, w które siemianowickich policjantów zaopatrzył Urząd Miasta. Dzięki temu piesi staną się widoczniejsi na drogach, co o tej porze roku jest szczególnie istotne.

Dzisiaj od samego rana policjanci z drogówki egzekwują przestrzeganie przepisów prawa w obrębie przejść dla pieszych. Działania „Bezpieczny Pieszy” mają na celu wyeliminowanie zachowań niepożądanych tj. przechodzenie przez miejsca niedozwolone, na czerwonym świetle czy wbieganie na przejście. Policjanci przyglądali się czy kierowcy dostosowują prędkość jazdy do przepisów, czy nie wyprzedzają na pasach bądź wymuszają pierwszeństwo na pieszych.

Podczas działań policjanci z drogówki rozdawali pieszym odblaskowe opaski, które otrzymali z siemianowickiego magistratu. Mundurowi zachęcali naszych mieszkańców do ich noszenia. Uświadamiali różnice jaka zachodzi pomiędzy widocznością osoby ubranej na ciemno z tą, która ma założony odblask. Pierwszą kierowca zobaczy z odległości zaledwie 40 metrów. Pieszego z odblaskiem można dostrzec nawet z odległości ponad 150 metrów. Każdy metr to cenna sekunda na reakcję kierowcy, a każda taka sekunda to większa szansa dla pieszego na uniknięcie zdarzenia drogowego, które mogłoby być w skutkach śmiertelne. Oczywiście stosowanie elementów odblaskowych nie wyczerpuje zachowań, dzięki którym niechronieni uczestnicy ruchu drogowego mogą zadbać o własne bezpieczeństwo. To rozwaga może uratować nam życie, natomiast pośpiech doprowadzić do tragedii.

źródło i foto: KMP w Siemianowicach Śląskich