Przejdź do treści

Trwa remont ul. Wrocławskiej

Od 11 listopada na ulicy Wrocławskiej (DK 94) trwają roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni. Remont prowadzony jest na odcinku o długości 700 m, od skrzyżowania z ulicą Tarnogórską do zjazdu w ulicę Zwycięstwa. Modernizacja obejmuje m.in. frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni, zabudowanie geosiatki, wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – warstwa wiążąca i warstwa ścieralna oraz wykonanie oznakowania poziomego. Zakończenia prac budowlanych możemy spodziewać się pod koniec listopada bieżącego roku. W tym czasie ruch na ulicy Wrocławskiej będzie odbywał się z utrudnieniami. Inwestycja drogowa została dofinansowana przez Ministerstwo Finansów kwotą ponad 389 tys. zł, a całkowity koszt jej wykonania wyniesie 622.327,05 zł.

źródło: UM Siemianowice
foto: Monika Szydło