Przejdź do treści

Jakie inwestycje planuje Gmina w 2021 roku?

Lada moment zostanie uchwalony nowy budżet miasta. Warto przyjrzeć się planowanym inwestycjom w Siemianowicach Śląskich w 2021 r. Poniżej znajdziecie wybrane inwestycje, a ich lista z pewnością będzie większa:

 • wymiana nawierzchni ul. Kościelna, ul. Krucza
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staszica – Śląska
 • wymiana nawierzchni chodnika ul. Maciejkowiska (przy cmentarzu), ul. Fabryczna, ul. Kilińskiego, ul. Bratnia, ul. Zielona 7, ul. Śmiłowskiego
 • aleja pieszo-rowerowa (Dworska – Staw Rzęsa)
 • wymiana nawierzchni parkingu przy SP 16 przy ul. Szymanowskiego oraz parkingu przy cmentarzu od ul. Sikorskiego
 • wymiana nawierzchni ul. Kasztanowej/Leśnej wraz wraz z budową miejsc parkingowych i remontem chodników
 • utworzenie prawoskrętu z ul. Sikorskiego do ul. Oświęcimskiej wraz z remontem nawierzchni ul. Sikorskiego
 • budowa parkingu na ul. Kruczej
 • nowe połączenie drogowe ul. Jagiełły z ul. Węglową
 • budowa cmentarza komunalnego – dokumentacja projektowa
 • termomodernizacja budynku UM w Michałkowicach
 • zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Policji
 • II etap termomodernizacji Zespołu Szkół Sportowych, termomodernizacja: ZSTiO Meritum, kontynuacja: ZSOiZ i SP 20,
 • modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji
 • kontynuacja budowy drogi łączącej ul. Matejki/Konopnickiej i ul. Stara Katowicka

  BUDŻET OBYWATELSKI:
 • zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną przy Alei Młodych
 • górka wspinaczkowo – zjazdowa przy ul. Budryka
 • remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla
 • remont chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek przysiadkowych
 • wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych, itd…

źródło: projekt Budżetu Miasta na 2021 r.