Przejdź do treści

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta

Z dniem 1.02.2021 r. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wprowadza zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19).

Wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie poprzez podjęcie następujących działań:

1) bezpośrednia obsługa mieszkańców obejmie wszystkie sprawy załatwiane w Urzędzie jednakże ze względu na nadal trwającą epidemię liczba osób przebywających jednocześnie w budynku będzie ograniczona:

 • a) budynek Urzędu przy ul. Jana Pawła II 10 – maksymalnie 20 osób,
 • b) budynek Urzędu przy ul. Michałkowickej 105 – maksymalnie 20 osób,
 • c) budynek Urzędu przy ul. Al. Sportowców 1 – maksymalnie 4 osoby,
 • d) budynek Urzędu przy ul. Fitznerów 3 – maksymalnie 2 osoby,
 • e) budynek Urzędu przy ul. Jana Pawła II 1 – maksymalnie 4 osoby,
 • f) budynek Urzędu przy ul. Wyzwolenia 17 – maksymalnie 4 osoby.

2) w danym biurze w tym samym czasie może być obsługiwana tylko jedna osoba. Kolejne osoby będą mogły skorzystać z bezpośredniej obsługi po załatwieniu sprawy przez osobę poprzednią,

3) postanowienia pkt 2 zdanie pierwsze nie stosuje się do:

 • a) dziecka do ukończenia 13. roku życia,
 • b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby,która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 • d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 • e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

4) od dnia 1.02.2021 r. płatności można dokonać w kasach Urzędu Miasta, bądź przelewem na rachunki bankowe Urzędu.

§ 3. Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

 • 1) Poniedziałki 7.00 – 17.00;
 • 2) Wtorki – Środy i Czwartki 8.00 – 16.00;
 • 3) Piątki 8.00 – 14.00.

za wyjątkiem Referatu Świadczeń (ul. Wyzwolenia 17 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

 • 1) Poniedziałki 7.00 – 16.00;
 • 2) Wtorki – Środy i Czwartki 7.00 – 14.00;
 • 3) Piątki 7.00 – 13.00

źródło: UM w Siemianowicach Śląskich