Przejdź do treści

UM ostrzega przed pseudo-urzędowymi firmami

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich ostrzega przed pseudo-urzędowymi firmami wykonawczymi, których ulotki pojawiają się w kamienicach i skrzynkach pocztowych. Firmy te sugerują, że realizują przy rzekomej współpracy z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim lub Unią Europejską, program antysmogowy wymiany pieców z dotacją. Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Miasta jak i programami unijnymi, o których piszą, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Są to wyłącznie oferty próbujące skłonić Państwa do zamówienia usługi instalacji nowego źródła ciepła bez jakiejkolwiek gwarancji na dotację czy refundację kosztów wymiany pieca.

Przypominamy, że obecnie kolejne kroki przy wymianie źródła ciepła, które mają szansę na dotację z puli budżetowej Urzędu Miasta, wyglądają następująco:

Krok 1 – pobranie o złożenie wniosku o przyznanie dotacji z Urzędu Miasta
Krok 2 – weryfikacja wniosku przez urzędników, dzięki której mieszkaniec otrzymuje informacje o możliwości uzyskania dotacji
Krok 3 – podpisanie umowy z urzędem miasta na wymianę źrodła ciepła z dotacją
Krok 4 – realizacja zadania czyli wymiana pieca (TO TUTAJ JEST MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKONAWCY)
Krok 5 – zakończenie prac wymiany, poświadczone fakturą VAT z datą późniejszą niż podpisanie umowy z UM
Krok 6 – rozliczenie formalne (przedstawienie dokumentów) zadania w Urzędzie Miasta
Krok 7 – otrzymanie dotacji na wskazany w umowie nr konta

Należy również nadmienić, że:

– otrzymanie dotacji jest możliwe wyłącznie po zawarciu umowy pomiędzy mieszkańcem a miastem,

– zrealizowanie zadania (wymiana pieca) przed podpisaniem umowy skutkuje brakiem możliwości otrzymania dotacji,

Powyższe informacje dotyczą dotacji z budżetu miasta Siemianowice Śląskie. Programy dotacji wojewódzkich pn. „Czyste powietrze” dotyczące domków jednorodzinnych kierują się innymi zasadami, w których szczegółowych informacji udzielają telefonicznie urzędnicy Biura Ochrony Środowiska UM.

źródło: UM Siemianowice Śląskie

(tak wygląda przykładowa fikcyjna ulotka)