Przejdź do treści

Kasy Urzędu Miasta zamknięte do odwołania

Jak podaje UM: „Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną” kasy Urzędu Miasta będą zamknięte do odwołania. Płatności prosimy regulować na rachunki bankowe Urzędu, które podajemy poniżej. Za niedogodności przepraszamy.

Wykaz kont bankowych Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, które prowadzone są przez ING Bank Śląski S.A.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa 96 10 50 1214 1000 0010 0150 5823 Uwaga! Po otrzymaniu – indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50 1050 1214 1000 0023 9925 9676 Uwaga! Po otrzymaniu – indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek.

Dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów gminy, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty komunikacyjne / za wydanie prawa jazdy krajowego i międzynarodowego, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, karty pojazdu i in./, opłaty geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej , pozostałe dochody gminy 86 1050 1214 1000 0010 0150 5906

Opłaty za udostępnianie danych osobowych 39 1050 1214 1000 0022 6396 8154

Dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 67 1050 1214 1000 0022 1393 5923

Wadia, kaucje/opłaty związane z przetargami/ 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587 Opłaty w sprawach egzekucji administracyjnej 78 1050 1214 1000 0010 0150 5856

źródło: UM Siemianowice Śląskie