Przejdź do treści

Ulice – ogrody w Siemianowicach? Czym jest WOONERF?

Woonerf, czy też ulica – ogród to przede wszystkim przyjazna przestrzeń dla mieszkańców miast. Sama nazwa „woonerf” oznacza „ulicę do mieszkania”. Już w latach 70 XX w. w Holandii rozpoczęły się pierwsze inwestycje mające na celu przekształcenie ulic w miejsca, w których pierwszeństwo będą mieli piesi oraz rowerzyści. Taka nowoczesna przestrzeń publiczna powinna wręcz tonąc w zieleni i łączyć funkcje ulicy, deptaka, parkingu, a także spotkań mieszkańców. Jak możecie zauważyć na przykładzie naszych zdjęć z Łodzi – przy takiej ulicy znajdziecie ławki, stojaki na rowery, place zabaw, drzewa, trawniki, ale nie zapomina się również np. o miejscach parkingowych.

Woonerfy popularne są przede wszystkim w Holandii, ale także w Skandynawii i Niemczech. Kolejne takie miejsca powstają także w Polsce, m.in. w Łodzi.

Czy w Siemianowicach Śląskich mamy szansę na takie przyjazne dla mieszkańców miejsca? Wyobraźcie sobie ulice ogrody np. na ul. Kościelnej, Bytkowskiej czy Śląskiej. Jeśli w końcu zdecydujemy się na kompleksową przebudowę centrum dzielnicy Michałkowice (a nie „pudrowanie” po kosztach), to cała centralna przestrzeń dzielnicy (w tym Plac Bohaterów Września, ul. Kościelna, ul. Pocztowa) może być doskonałym przykładem na sensowne i kompleksowe podjęcie tematu. Patrząc także na zabudowania górniczego osiedla w Michałkowicach czy „Laurahuty” możemy stwierdzić, że taka „zielona zmiana” da nową jakość przestrzeni publicznej. Musimy zrozumieć, że centra miast, dzielnic i kolejnych fragmentów naszego otoczenia to miejsca, które muszą być przyjazne przede wszystkim dla mieszkańców – szczególnie zaś dla pieszych. Trzeba spełnić potrzeby pieszych, wzbogacić przestrzeń o odpowiednio zaprojektowaną zieleń oraz stylizację elementów małej architektury. Kierowcy muszą zrozumieć, że w pewnych częściach miasta trzeba ograniczać funkcję komunikacyjną, ale… Jednocześnie powinniśmy pracować nad rozwojem i usprawnianiem funkcjonującego systemu dróg, budową systemów parkowania, a także zachęcać do korzystania z transportu publicznego poprzez inwestycje w centra przesiadkowe, tramwaje, a nawet rozwój kolei pasażerskiej.

foto: Siemianowice Subiektywnie
na podstawie: https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/woonerf-w-polsce-powstaje-kolejny-woonerf-textorial-park-ii-aa-ibaz-BCns-1G3q.html