Przejdź do treści

Ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów MOSiR „Pszczelnik”

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r. (Dz.U. Poz. 546) zmieniającym częściowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r. (Dz.U. Poz. 512) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich wprowadza dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów. 

W dniach od 27.03.2021 r. do 09.04.2021 r. NIEDOSTĘPNE będą:

> Basen Kompleksu Sportowego „Michał”.
> Hala sportowa w Parku Pszczelnik oraz Kompleksie Sportowym „Michał”.
> Hala Tenisowa.
> Boiska zewnętrzne w Parku Pszczelnik.
> Bieżnia stadionu w Parku Pszczelnik.
> Siłownia w budynku hali sportowej w Parku Pszczelnik.
> Obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem informujemy, że od dnia 27 marca do dnia 09 kwietnia obiekty MOSiR „Pszczelnik” są dostępne dla:

> sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
> zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. poz. 1133),
> zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
> uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,

W zajęciach sportowych uczestniczyć mogą wyłącznie kluby sportowe oraz zawodnicy po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w wymogów.

źródło: MOSiR Pszczelnik