Przejdź do treści

Przebudowa węzła Giszowiec – zmiany na liniach 30 i 72

7 kwietnia 2021 r., w związku z pracami drogowymi i wyłączeniem ulicy Kolistej pod wiaduktem DK 86, w ciągu ulicy Pszczyńskiej w Katowicach, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej: 

  • uruchomiona zostanie tymczasowa linia autobusowa Z-1 kursująca co 15 min. na trasie Giszowiec Kopalnia Staszic – Giszowiec Kościół – Giszowiec Kopalnia Staszic;
  • zmianie ulegną trasy linii 30, 72, 223, 292, 695, 672N, 920;
  • uruchomione zostaną tymczasowe przystanki autobusowe: Giszowiec Radosna 03 (zlokalizowany będzie przy ulicy Przyjaznej w rejonie skrzyżowania z ulicą Radosną, naprzeciw Urzędu Poczty Polskiej), Nikiszowiec Szyb Pułaski 03 (zlokalizowany będzie przy ulicy Górniczego Dorobku w rejonie skrzyżowania z ulicą Szopienicką) oraz Giszowiec Górniczego Stanu 03 (zlokalizowany na ul. Górniczego Stanu w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską);

Trasa linii 30 w kierunku Kopalni Staszic zostanie skrócona do przystanku Giszowiec Kościół 01

Trasa linii 30 w kierunku Katowic oraz Siemianowic Śląskich: Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Radosna 31 – Giszowiec Przyjazna 02 – …;

Trasa linii 72 i 223: trasy tych linii skrócone zostaną do przystanku Giszowiec Kolista Pętla, który stanowić będzie przystanek końcowy i początkowy dla tych linii;

Trasa linii 292 w kierunku Ligoty: … – Nikiszowiec Szyb Pułaski 03 – Nikiszowiec Szyb Jan nż 01 – Kolonia Amandy nż 01 – Katowice Cmentarz Komunalny 02 – Katowice Porcelanowa 01 – Kolonia Zuzanna nż 01  – Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Muchowiec 73 Pułku Piechoty nż 01 – …

Trasa linii 292 w kierunku Mysłowic: … Muchowiec 73 Pułku Piechoty nż 02 – Giszowiec Karolinki 01- Giszowiec Kopalnia Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka 02 – …;

Trasa linii 695 w kierunku Mikołowa: … – Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 01 – …;

Trasa linii 695 w kierunku Szopienic nie ulegnie zmianie.

Trasa 672N w kierunku Murcek: … – Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 01 – …;

Trasa linii 672N w kierunku centrum Katowic nie ulegnie zmianie.

Trasa linii 920 w kierunku Giszowca i Nikiszowca: … Kolonia Zuzanna nż 01 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka 02 – …;

Trasa linii 920 w kierunku centrum Katowic nie ulegnie zmianie.

Trasa tymczasowej linii autobusowej Z-1 w kierunku Kościoła w Giszowcu: Giszowiec Kopania Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01;

Trasa tymczasowej linii autobusowej Z-1 w kierunku Kopalni Staszic: Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka 02 – Kolonia Wysockiego Woźniaków 02 – Kolonia Wysockiego Kulika 02 – Nikiszowiec Szyb Pułaski 02 – Nikiszowiec Szyb Pułaski 03 – Nikiszowiec Szyb Jan nż 01 – Kolonia Amandy nż 01 – Katowice Cmentarz Komunalny 02 – Katowice Porcelanowa 01 – Kolonia Zuzanna nż 01 – Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01

źródło: ZTM