Przejdź do treści

#siemcemająpecha: ratowanie szkoły czy wizerunku?

Jeśli komuś wydawało się, że w siemianowickiej polityce już nic go nie zaskoczy… Może poczuć się co najmniej dziwnie. Otóż mamy kolejne wydarzenie, które możemy uznać za jedno z najbardziej absurdalnych, śmiesznych i żenujących w ostatnich latach. Uwaga! W serwisie miejskim pojawił się nowy wpis: NA RATUNEK SZKOLE SPORTOWEJ!!! Przeczytajcie (źródło: www.siemianowice.pl):

Jest szansa na uratowanie V Liceum w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących. Klub radnych Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic wypracował dziś na wspólnym posiedzeniu z Prezydentem Miasta, propozycję nowego rozwiązania problemu deficytu w kompletacji klas ponadpodstawowych w tej szkole. 

Inicjatywa radnych zakłada uchylenie podjętej w ubiegłym miesiącu uchwały intencyjnej o likwidacji liceum i przyjęcia nowej, dotyczącej zamiaru przekształcenia placówki w liceum ogólnokształcące sportowe. Szkoła ta, miałaby formalnie być przekształcona od roku szkolnego 2022/2023, co pozwoli zarówno gronu nauczycielskiemu jak i całej społeczności sportowej skoncentrowanej wokół szkoły, przygotować odpowiednią kampanię promującą nową – wysoce specjalistyczną – placówkę oświatową. 

– Jako nauczyciel WF, pedagog i trener, jestem przekonany, że takie rozwiązanie spotka się z zadowoleniem zarówno rodziców jak i przyszłych sportowców, którzy już od szkoły podstawowej chcą związać swoją karierę ze sportem – mówi radny SMS Tomasz Nowara, współinicjator nowej uchwały.

Prezydent Miasta, w trakcie spotkania zaznaczył również, że to kolejna szansa jaką miasto tworzy dla środowiska pedagogiczno-sportowego, by utrzymać istniejącą już kolebkę edukacyjną sportowców i jednocześnie dać szansę szkole na unikalną specjalizację. – Rokrocznie, przez ostatnie kilka lat, staraliśmy się tworzyć warunki do rozwoju młodych sportowców w oparciu o klasyczne wieloprofilowe liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi. W praktyce, okazało się, że ten model rozwoju szkoły, w odniesieniu do sportu, nie zadziałał. Wraz z podjęciem przez Radę Miasta nowej uchwały będziemy mieli szansę zrobić coś zupełnie nowego, postawić na sport w stu procentach i utworzyć liceum stricte sportowe. Trenerów oraz pedagogów szkoły czeka wielka marketingowa próba. Ufam, że mając już po raz trzeci szansę na uratowanie liceum, wykorzystają wszystkie atrybuty jakie miasto stworzyło w szkole i wokół niej. Liczę, jak zapewne wielu rodziców, że wykorzystując świetne zaplecze sportowe miasta i samej placówki, nauczyciele i trenerzy rokrocznie zdołają utworzyć pełne składy klas sportowych, których absolwenci będą współtworzyć markę szkoły, przyciągając najlepsze talenty sportowe z miasta – dodaje Rafał Piech.

Trudno powiedzieć cokolwiek sensownego bowiem… Prezydent Miasta wraz ze swoim „ugrupowaniem politycznym” chce… RATOWAĆ SZKOŁĘ, KTÓRĄ POSTANOWIŁ RAZEM Z RADĄ MIASTA ZLIKWIDOWAĆ!!! (a któż to przygotował uchwałę, przedłożył ją radnym i jaka to koalicja podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji…?) Zastanawiam się czy osoby pozujące do zdjęcia wraz z Prezydentem mają jakiekolwiek poczucie godności lub polityczny (czy też samorządowy?) instynkt samozachowawczy (również Ci, którzy wspaniałomyślnie wstrzymali się od głosu podczas podejmowania uchwały)? Nie chce mi się wierzyć, że radni bawią się w tak idiotyczne „inicjatywy”. A może są „wkręcani” w tworzenie alternatywnej rzeczywistości przez miejskie służby medialne? Jeśli jednak to ich pomysł, proponuję nową inicjatywę: RATUJMY MIEJSKI BUDŻET PRZED ZBĘDNYM WYDATKIEM NA CMENTARZ KOMUNALNY. To Wy wspólnie z Prezydentem Miasta podjęliście decyzję co do wydatkowania miejskich środków na budowę cmentarza „komunalnego” (chociaż wszyscy wiemy o co chodzi i kto zyska na budowie… LINK) Idźcie zatem na całość i ratujcie budżet. Zostańcie po raz drugi BOHATERAMI.

Aktualizacja: jak słusznie zauważył radny Paweł Siegel „nie cała Rada Miasta była za”. Jedynym radnym, który głosował przeciw uchwale był właśnie Paweł Siegel.