Przejdź do treści

Budowa kanalizacji deszczowej w Michałkowicach i na Przełajce

Trwają roboty drogowe związane z budową kanalizacji deszczowej w Michałkowicach i na Przełajce. W związku z tym wprowadzono tymczasową sygnalizację świetlną oraz ruch wahadłowy na ul. Wiejskiej. W okresie wakacji, na krótkim odcinku, przewidziano czasowe zamknięcie drogi. Z kolei w Michałkowicach prace trwają na ul. Kościelnej. Występują tam duże utrudnienia w ruchu, funkcjonuje również sygnalizacja wahadłowa. Prace budowlane potrwają kilka miesięcy.

Prace wykonywane są w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie”, finansowanego z funduszy unijnych z perspektywy działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

źródło: UM Siemianowice
foto: Siemianowice Subiektywnie