Przejdź do treści

Gdzie dojedzie tramwaj?

W ostatni czasie mieliśmy okazję przeczytać kilka artykułów w temacie potencjalnej możliwości rozwoju sieci tramwajowej w Siemianowicach Śląskich. Jednym z nich był artykuł SIEMIANOWICE MYŚLĄ O ROZBUDOWIE TRAMWAJÓW. Wybitną wypowiedzią podzielił się sekretarz miasta:

W 2019 r. natomiast Siemianowice Śląskie wykreśliły jakiekolwiek wzmianki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które odnosiły się do kwestii jakiejkolwiek rozbudowy układu tramwajowego. –Rozbudowa połączeń tramwajowych wymaga terenu pod zabudowę, jest także zamierzeniem kosztochłonnym. Ograniczenia przestrzenne i ścisła zabudowa centrum, ale także innych dzielnic miasta (Bytkowa, Michałkowic, Bańgowa, Przełajki) te zamierzenia ograniczają – przekonuje Adam Skowronek, sekretarz miasta. Jak dodaje, tańsze jest wprowadzenie autobusów nisko- i zeroemisyjnych.

Właściwie trudno skomentować takie słowa, ale sekretarz powinien rozwinąć temat jak zabudowa wszystkich dzielnic ogranicza możliwość budowy linii tramwajowych? Jednak mniejsza z tym…

Nie oznacza to jednak, że Siemianowice w ogóle nie myślą o rozwoju komunikacji szynowej. Rozważane są dwa warianty. Prezydent miasta wysłał do Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii i spółki Tramwaje Śląskie wniosek o uzupełnienie kolejnego etapu projektu związanego z usprawnieniem komunikacji na terenie aglomeracji. Władze GZM przekazały już propozycję rozbudowy do szczegółowej analizy w ramach wstępnego studium wykonalności kolei metropolitalnej, które zawierać będzie możliwe warianty rozwoju komunikacji. Dokument ma zostać ukończony w połowie 2024 r.

Ukazał się także artykuł na stronie miasta w temacie tramwaju do Bytkowa. Opisywana trasa to właściwie projekt tramwaju do Michałkowic, skrócony do pętli na Osiedlu Młodych.

Fragmenty artykuły z serwisu siemianowice.pl:

Z początkiem kwietnia w swoim piśmie Spółka Akcyjna Tramwaje Śląskie poinformowała, że po dokonaniu analizy potrzeb w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury, jak również działań związanych z rozwojem sieci tramwajowej, które mogłyby zostać ujęte w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, spółka podjęła decyzję o pracach koncepcyjnych i projektowych, polegających na budowie w naszym mieście nowej linii tramwajowej. Jej planowana trasa miałaby prowadzić z ul. Katowickiej, po nasypie kolejowym dawnej kolei wąskotorowej, do skrzyżowania z ul. Kapicy i dalej wzdłuż tej ulicy do os. Młodych. Takie rozwiązanie umożliwiłoby mieszkańcom Siemianowic bezpośrednie dotarcie do Katowic, z uniknięciem coraz częściej tworzących się korków.

Należy zaznaczyć, że ostateczny zakres projektu zostanie określony po pozyskaniu opinii wszystkich zainteresowanych miast oraz uzgodnieniu z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a jego realizacja uzależniona będzie od możliwości finansowych Spółki oraz pozyskanego ze środków Unii Europejskiej dofinansowania. Szacunkowy koszt związany z powstaniem nowej linii to ok. 37 milionów złotych.

Szkoda, że Gmina myśli wyłącznie o krótkim odcinku nowej linii. Dobrze, że już w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe. Potrzeba bowiem odważnych decyzji, które będą miały wpływ na rozwój Siemianowic Śląskich. Co powinno być podstawą, jeśli mówimy o transporcie publicznym? Między innymi:

  • rozważenie możliwości budowy tramwaju do Michałkowic (właśnie przez Bytków), a także do Czeladzi
  • rozważenie możliwości powrotu kolei pasażerskiej do Siemianowic Śląskich
  • reorganizacja połączeń autobusowych
  • budowa (SENSOWNYCH) centrów przesiadkowych oraz przystanków węzłowych z parkingami PARK&RIDE

Oczywiście problemów do rozwiązania jest więcej, między innymi:

  • odejście od dzikiej wyprzedaży majątku Gminy, która co chwilę ratuje miejski budżet
  • jakość przestrzeni publicznej
  • jakość miejskich inwestycji

O tych i o innych problemach napiszemy w kolejnych tygodniach.

Bądź na bieżąco i śledź aktualności na stronie: https://siemianowicesubiektywnie.pl/

Zachęcamy do udostępniania naszych postów, a także polajkowania strony: https://www.fb.com/SiemianowiceSubiektywnie/

Grupa dyskusyjna/interwencyjna na fb: https://www.fb.com/groups/JanWieczorekSiemianowiceSubiektywnie/

Grupa spotted: https://www.facebook.com/groups/spottedsiemianowice

Nasz profil na Instagramie: https://www.instagram.com/siemianowicesubiektywnie/

Snapchat: siemianowice

TikTok: https://www.tiktok.com/@siemianowicesubiektywnie