Przejdź do treści

Konkurs na hejnał Siemianowic Śląskich

W związku z obchodami 90-lecia nadania praw miejskich Siemianowicom Śląskim UM ogłasza konkurs na… skomponowanie hejnału (sygnału) naszego Miasta.

Zamiarem pomysłodawców i organizatorów konkursu jest stworzenie identyfikatora muzycznego Siemianowic Śląskich, który będzie eksponowany jako hejnał (sygnał) miasta i będzie emitowany codziennie z wieży siemianowickiego Ratusza, od dnia dziewięćdziesiątej rocznicy nadania praw miejskich, a więc od 23 czerwca br.

UM zaprasza do udziału wszystkich chętnych kompozytorów, muzyków, twórców, którzy zechcą stworzyć i przekazać swoje autorskie, nie więcej niż 60-sekundowe, muzyczne kompozycje, zgodnie z Regulaminem konkursu (w załączeniu), do dnia 31 maja 2022 r.

Stwórzmy razem niezapomnianą pamiątkę tegorocznego jubileuszu, której brzmienie – miejmy nadzieję – stanie się jednym z symbolów siemianowickiej tożsamości, śląskości i tradycji.

Link do pobrania Regulaminu oraz karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami:

www.pliki.siemianowice.pl/hejnal_Siemianowice.zip

Konkurs na skomponowanie hejnału (sygnału) Miasta Siemianowice Śląskie

REGULAMIN

I. Organizator:

Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

(Wydział Kultury i Sportu, ul. Jana Pawła II 1) tel. 32 7656291, 93.

II. Termin:

Zgłoszenia do 31 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie – 23 czerwca 2022 r.

III. Cel:

 1. Promowanie kultury muzycznej
 2. Wyszukiwanie i promocja talentów
 3. Kreacja identyfikatora muzycznego Siemianowic Śląskich, który będzie eksponowany jako hejnał (sygnał) miasta i będzie emitowany codziennie od 23.06.2022 r. z siemianowickiego Ratusza.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które tworzą muzykę, niezależnie od wieku.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 utwory.
 3. Utwór zgłaszany do konkursu musi być skomponowany przez uczestnika, musi być kompozycją oryginalną, wcześniej nigdzie niepublikowaną, nienagradzaną i nie może naruszać dóbr osobistych innych twórców.
 4. Utwór nie może być dłuższy niż 60 sekund.
 5. W momencie wyboru jednej z kompozycji, jej twórca zadeklaruje przeniesienie, w sposób
  nieograniczony, praw autorskich odnośnie wielokrotnego wykonania/emisji utworu
  konkursowego na wszystkich polach eksploatacji, z pełnym zachowaniem przynależnych
  twórcy praw osobistych.
 6. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność prawną, w przypadku posądzenia o plagiat.
 7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

V. Zgłoszenia do konkursu:

 1. Gotowe utwory muzyczne, w formacie MP3 wraz z zapisem nutowym, z formularzem zgłoszeniowym i wymaganymi oświadczeniami oraz zgodami należy przesłać do dnia 31.05.2022 r. mailem na adres:m_konczyk@um.siemianowice.pl.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (drukowanymi literami!) wraz z obligatoryjnie podpisanymi oświadczeniami, znajdujący się do pobrania na stronie www.pliki.siemianowice.pl/hejnal_Siemianowice.zip, należy zeskanować i przesłać
  w formacie PDF (nie należy załączać zdjęć!!).
 3. Każdy uczestnik, który nie ukończył 18 lat dołącza do zgłoszenia zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo w konkursie.
 4. Brak podpisanych oświadczeń i zgód eliminuje uczestnika z konkursu.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z premierowym wykonaniem zwycięskiego utworu nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) – w 90-tą rocznicę nadania praw miejskich Siemianowicom Śląskim,

VII. Jury:

 1. Skład Jury zostanie ustalony przez Organizatora.
 2. Jury wybiera jeden zwycięski utwór.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna.
 4. Organizator w porozumieniu z Jury może nie rozstrzygnąć konkursu (nie wybrać żadnego utworu).

VIII. Nagrody:

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000,00 zł (brutto).
 3. Nagroda finansowa zostanie wypłacona w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia przez laureata konkursu (wypełnionego oświadczenia z numerem konta bankowego oraz danymi osobowymi, w przypadku osoby niepełnoletniej konto bankowe podane przez prawnego opiekuna) po potrąceniu podatku zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

źródło: UM Siemianowice Śląskie

Bądź na bieżąco i śledź aktualności na stronie: https://siemianowicesubiektywnie.pl/

Zachęcamy do udostępniania naszych postów, a także polajkowania strony: https://www.fb.com/SiemianowiceSubiektywnie/

Grupa dyskusyjna/interwencyjna na fb: https://www.fb.com/groups/JanWieczorekSiemianowiceSubiektywnie/

Grupa spotted: https://www.facebook.com/groups/spottedsiemianowice

Nasz profil na Instagramie: https://www.instagram.com/siemianowicesubiektywnie/

Snapchat: siemianowice

TikTok: https://www.tiktok.com/@siemianowicesubiektywnie