Przejdź do treści

Toaleta w Parku Górnik na ukończeniu

Kończą się prace związane z budową nowej toalety publicznej w Parku Górnik w Michałkowicach. Inwestycja obejmuje sporządzenie projektu budowlanego, przygotowanie terenu pod budowę toalety zaopatrzonej w automatykę, zapewniającą jej skuteczne, bezobsługowe funkcjonowanie, a także wykonania przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych i kanalizacji sanitarnej. Toaleta poprawi komfort odwiedzających park i zostanie odpowiednio przystosowana do potrzeb zarówno osób z niepełnosprawnościami – uchwyty i poręcze, jak i rodziców z dziećmi – przewijak ścienny dla niemowląt. Koszt inwestycji to 147 600 zł. Co ważne, będzie to toaleta płatna, aby z niej skorzystać należy uiścić opłatę 2 zł.

Przy okazji warto po raz kolejny zwrócić uwagę na stan nawierzchni chodnika/parkingu przy przedszkolu w Parku Górnik. Naprawa nawierzchni po wykonaniu prac ziemnych nie wymaga nawet komentarza. Zwróciliśmy się z prośbą do UM o podjęcie działań mających na celu wykonanie nowej nawierzchni w tym rejonie.